Rekonektívne liečenie

sa nezameriava na konkrétnu chorobu. Nelieči sa choroba, lieči sa človek.

Liečenie je návrat do rovnováhy tela a duše.

Rekonektívne liečenie

S rekonektívnym liečením sme sa po prvýkrát stretli pri prednáške Dr. Erica Pearla v júli 2009 v Prahe, a následne pri jeho knihe Reconnection - Návrat k liečivej energii. O rok na to v nás dozrelo presvedčenie absolvovať jeho seminár v Prahe v apríli 2010. I keď sme pôvodne vôbec neuvažovali o možnosti venovať sa liečeniu aktívne, genialita procesu inteligentného liečenia si nás získala a rozhodli sme sa dať možnosť prežiť jedinečný zážitok Rekonektívneho liečenia každému, kto si dá dovolenie na svoje vyliečenie. Seminár nám ukázal novú cestu, cestu zvyšovania svetla na našej planéte.

Rekonektívne liečenie nám bola darované v období  prechodu našej Zeme do vyšších vývojových dimenzíí. Pôsobí na energetické pole nášho organizmu ako množina liečivých frekvencií - spektrum svetla a informácií. Existencia týchto frekvencií je dokázaná v praxi a tiež potvrdená vo vedeckých laboratóriách. Jej objaviteľom je Dr. Eric Pearl. Po naladení sa na tieto frekvencie praktikujúci aktivuje toto inteligentné liečivé frekvenčno-informačné spektrum svetla, ktoré uvádza do rovnováhy fyzické, duševné, psychické a mentálne procesy v tele liečeného.

Praktik Rekonektívneho liečenia

Praktik Rekonektívneho liečenia nie je liečiteľ, je len sprostredkovateľ, ktorý nám pomáha znovunapojiť naše energetické vlákna (spojenia) na inteligenciu vesmíru (zdroja, Boha). Cez tieto znovunapojené energetické vlákna sa aktivuje samoozdravovací proces nášho organizmu. Liečenie sa deje bez toho, aby sme doň museli alebo vôbec mohli zasahovať. Je za hranicou nášho ega i za hranicou toho, čo o liečení kto vie.