Úvaha o sebarozvoji

Treba sa rozvíjať? Treba na sebe pracovať?

Ide táto spoločnosť správnym smerom? Sme šťastní, zdraví, krajšie sa nám žije ako našim predkom? A naša Zem? Staráme sa o ňu dobre? Skrášľujeme ju, ochraňujeme jej prírodu, správame sa k nej šetrne?

Odpovede na tieto otázky asi tušíte. Náš civilizovaný život nie je kvalitnejší a pokojnejší ako život našich predkov. A to aj napriek všetkým výdobytkom vedy a techniky. Stále viac sa naháňame, aby sme zarobili peniaze. Tie potom míňame na tie moderné výdobytky civilizovaného sveta, lebo nám niekto vnucuje myšlienku, že bez toho sa nedá žiť, že to všetko potrebujeme.Chodíme do zamestnaní a vykonávame práce, ktoré nás často ani nebavia, alebo dokonca ani nemajú hlbší zmysel. Vzťahy s našim i blízkymi sa zhoršujú. Na to najcennejšie – na vlastné deti nemáme čas. Namiesto porozumenia a pohladenia im robieva spoločnosť často len počítač a televízor. Odtiaľ si berú vzorce správania do života.

To je len úlomok z obrazovky života našej ,,vyspelej,, civilizácie. A naša Zem je na tom podobne. Zasýpame ju zbytočnosťami vyrobenými v zbytočných zamestnaniach, plytváme jej zdrojmi. No najhoršie je pre ňu to, čo nevidíme a nevieme to zatiaľ ani zmerať. Sú to tie negatívne myšlienky, emócie a pocity. Veď v médiách sa zvyšuje počet negatívnych správ a priamo úmerne tomu narastá aj počet prírodných katastrof na Zemi.

Všetko v tomto svete je energia v rôznych formách. Človek je tvorca,dostal do daru slobodu rozhodovania sa ako chce a bude žiť. Ak vytvoril negatívnu myšlienku, pocit, ak šíril negatívne informácie – to všetko sa pretransformovalo do hmoty. Tie negatívne emócie sa uložili do našej Zeme. A keď to už naša Zem nevládze uniesť, vypustí to na povrch v podobe nejakej katastrofy. Nezdá sa Vám, že tých katastrof pribudlo? Nie je to preto, že vďaka médiám a nášmu životnému štýlu sa rýchlejšie medzi ľuďmi rozšírilo to negatívne myslenie, tie negatívne správy?

Na Zemi i v celom vesmíre fungujú prírodné zákony, ktoré ľudstvo prestalo dodržiavať, odpojilo sa od prírody a ženie sa do záhuby. Je v našej moci to zastaviť. Ak chceme niečo zmeniť , je treba začať od seba. Zvykli sme si vyhovárať sa, že svet je taký aký je a my nič nezmôžeme . Ale vytvorili sme ho takým len my sami. A práve len my sami – každý jeden z nás sa môže slobodne rozhodnúť v ňom niečo zlepšiť. Áno, zdá sa to byť ťažké –vyjsť zo zabehnutých koľají života, niečo v ňom meniť. Zodpovednosť za to, čo sa nám deje nezvaľovať na iných. Nie je to ľahké, ale je nevyhnutné sa to naučiť.

A to je tá práca na sebe samom, ktorá skvalitňuje nielen môj život, ale aj život Zeme, na ktorej žijem. Ak sa začnem seba pozorovať,pozorovať svoje konanie a hlavne svoje slová a myšlienky, začnem si uvedomovať svoje chyby. Keď sa pristihnem v obchode kupovať niečo, čo nepotrebujem, keď sa pristihnem myslieť na niekoho v zlom, alebo keď mám chuť šíriť negatívne udalosti, či zapnúť si televízne správy... Od sebapozorovania je už len malý krôčik vyvarovať sa toho, čo robiť nechcem. Sebapozorovanie = bdelosť je najdôležitejšia práca na sebe samom , na svojom rozvoji a odstraňovaní nečistôt v myslení. To sa následne prejaví aj na stave našej planéty. Očista seba samého - duševná a tiež fyzická ( zdravou stravou ), prispieva k očiste našej Zeme.

Človek a Zem sú úzko prepojené.