Kurz varenia s Royom Littlesunom

RoyLittlesun – tento skromný človek má už viac ako 80 rokov. Jepritom vitálny, prekypuje zdravím a sám pripravil jedlo pre 40účastníkov kurzu. Pritom nám ešte zaujímavo rozprával. Chodípo svete a šíri svoje učenie o potrebe čistoty vyžarovania našejkrvi, pričom hrá dôležitú úlohu správna strava, jej správnejedenie a správna príprava.

Jehomyšlienky sú pre mňa inšpirujúce a preto si dovolím sa s Vamipodeliť o niektoré, ktoré zazneli na stretnutí s ním. Keďže vosvojom vysokom veku je zdravý, cítim hlbokú dôveru k slovám,ktoré hovorí. Už dávnejšie som prestala veriť ľuďom, ktoríhlásajú, že to alebo ono je to, čo nás vylieči, keď sami majúzdravotné problémy.

Základom Royovho učenia je

že pomocou správneho jedla a jeho správnej prípravy si môžeme obnoviť rovnováhu v tele, naše vedomie,našu pamäť o skutočnom zmysle života – kto sme, odkiaľ ideme a aké je naše poslanie. Myslíte si, že dnešná civilizovaná spoločnosť ide správnym smerom, pamätá si, čo je v živote dôležité? Jednou z úloh človeka je tvorenie – pretváranie toho, čo dostávame zo Zeme, zo Slnka, z Vesmíru (od Boha...) podľa vesmírnych (prírodných) zákonov. Múdrosť základovvarenia sa prejaví aj v základoch tvorenia nášho života.Správnym spôsobom prípravy jedla môžeme vytvárať novévedomie. Ak je ale stará múdrosť vo varení stratená, smeodkázaní na umelé jedlo. Netvoríme, lebo to nevieme a stávajúsa z nás iba konzumenti umelého jedla, závislí na cukre a inýchdochucovadlách. Konzumenti zvyšujú rady chorých. Správny výbera úprava jedla zabezpečia človeku zdravie. Varenie je umenie akoja tvorím samého seba – ako sa chcem vidieť, ako sa chcem cítiť,ako chcem byť. SOM TVORCOM SVOJEJ VLASTNEJ REALITY.

Správnou prípravou potravy z nej uvoľňujeme energiu vedomia (pamäť uloženú v hĺbke Zeme a vesmíru) a dostávame sa do prúdu života,do správneho toku s celým vesmírom. K správnej príprave patrí nielen samotné varenie, ale aj správne krájanie zeleniny, aby sme vytvárali rovnováhu. Tá potom nastolí harmóniu v našom tele.

Rozoznávame jedlo pre potešenie (konzumenti), iba pre žalúdok alebo jedlo na správne uvažovanie (premýšľanie). Skutočné premýšľanie nie je reagovanie podľa naučených vedomostí, nie je to ,,sumarizácia faktov“. Je to vedomé vnímanie svojich pocitov, svojich potrieb, je to cítenie a múdrosť používaná spolu. Je to spolupráca mysle a srdca. Sme vzdelaní,no často z dôvodu vysokého vzdelania iba poslúchame a nerozmýšľame aj srdcom. Celé ľudstvo prišlo v stravovaní do extrému. Jedlo sa stalo kvôli peniazom aj jedom, jedlom sa dá aj zabíjať. Vieme, čo také jedlo robí v tele iných a napriek tomuto skúšame často aj na sebe... Ak nemáme kontrolu nad jedlom,nemáme ju ani nad životom. Ak prípravu a zloženie jedla kontrolujú iní, tak tí potom kontrolujú aj náš život.

Najviac energie vedomia (najvyššiu pamäť) nesú celé obilné zrná. Tých máme na výber veľa, no niekto sa nás snažil presvedčiť, ženám škodia. (Prečo asi?) Rastlinka, ktorá narastie z maličkého semiačka nasáva do seba energetické informácie zo zeme, zo vzduchu, z vody, zo slnka... Všetku tú silu potom odovzdá svojim plodom, aby tie mohli v kolobehu života pokračovať. To, čo cez rastlinku odovzdala zem a celý vesmír semiačku, tým všetkým to zrniečko posilní náš organizmus.

Vedomie,či pamäť sa z obilnín uvoľní v oveľa väčšom množstve pomocou ohňa. Varením dostane naše telo potrebné informácie, potrebnú energiu pre telo. Na tanieri by denne malo varené zrno tvoriť aspoň 50%. Dobre uvarené celé zrno nás zharmonizuje na fyzickej i psychickej úrovni. Ak nemáme možnosť ideálneho varenia na ohni, uprednostnime plyn pred elektrinou.

Viete o tom, že každá myšlienka, každý pocit s ktorým jedlo pripravujeme, krájame, miešame, to všetko sa doňho absorbuje. Pripravujeme si jedlo, ktoré môže byť nasiaknuté strachom, starosťami, či dokonca hnevom alebo jedlo naplnené radosťou,vďakou, láskou. Tým všetkým môžeme kŕmiť seba i svojich najbližších. Vyberajme si vedome, čo budeme počúvať pri príprave jedla, či tomu budeme venovať plnú pozornosť, alebo pôjde pozornosť televízoru. Dokonca aj poriadok na kuchynskej linke a čistota sporáka ovplyvňujú kvalitu jedla. Špina a neporiadok nás vykoľajujú z nášho stredu, v ktorom sa nachádza naša vnútorná sila.

V spojení s jedlom pripravovaným v harmónii, čistom prostredí apri udržiavaní poriadku nájdeme spojenie so svojim stredom, nájdeme svoju silu.

Načo sme prišli na tento svet?

Spôsobom života sme sa začali pomaličky a nenápadne odpájať od spojenia so sebou samým, s našou planétou. Takto to tu teraz vyzerá. V období stredoveku, keď sa upaľovali ženy, ktoré vedeli bylinkami a správnym jedlom liečiť,v tom období sa prestávalo jesť aj celé zrno. Najprv sa len mlelo, neskôr sa začalo deliť a používať z neho len jedna časť... Aký je výsledok, už vieme. Začína sa hovoriť o škodlivosti obilnín! Nik sa nezamýšľa nad tým, že príroda je dokonalá, keď ju nenarušujeme, nedelíme, vtedy neškodí.Oddelenie stredu zrna od jeho obalu sa časom prejavilo alergiami a konečne je to ,,pre niekoho,, dôvod povedať, že nám obilniny škodia! Kto sa zamýšľa nad tým, že lepok obsiahnutý v strede zrna pomôže stroviť práve šupka, ktorá sa odstraňuje? Kam toto celé vedie? Chce niekto dosiahnuť, aby sme celkom z našej pamäte vymazali, že sme boli stvorení ako slobodné bytosti? Má niekto dôvod na to, aby sme boli poslušné a zároveň choré ovečky v stáde? Musíme ešte stále toto seba ničenie podporovať ? Musíme jedy v potrave v podobe Éčok, konzervantov, farbív kupovať ? Musíme kupovať mäso z mučených a liekmi otrávených zvierat? Musíme do Zeme stále lievať nejaké postreky? Musíme??? Nie nemusíme, ak sa rozhodneme, čo do našej kuchyne prinesieme. Ak sa pri nákupe každej potraviny zamyslíme, čo tým podporujeme a ako to bude vplývať na nás. My máme silu to zmeniť, nie sa iba sťažovať.Je to naša skúška v tomto období, na tomto stupni evolúcie ľudstva. Aj pre to sme sa práve teraz a do tohto sveta narodili.

Zmena v mojej a v Tvojej kuchyni zabezpečí naše zdravie a následne našu slobodu.
Zdravého a slobodného človeka nik nezastraší a nemôže manipulovať.
Moja a Tvoja vedomá zmena zvnútra – aj vďaka jedlu, zmení celý svet.